Thứ hai, 23/05/2022 - 05:48|
"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" "Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" "Lắng nghe trẻ em băng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động" " "Hãy đội mũ bào hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy" "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta" "Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong năm học 2021-2022

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong năm học 2021-2022

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là một nội dung tuy không mới nhưng việc triển khai thực hiện tại nhà trường còn  hạn chế. Một số GV còn chưa hiểu cặn kẽ hình thức sinh hoạt chuyên môn này nên việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn vẫn theo cách thức truyền thống, dẫn đến nảy sinh nhiều ...