Thứ hai, 16/12/2019 - 17:24|
"Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất" "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập" "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời"

Lễ Kết nạp Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đ/c Trần Thị Hoàng Minh và đ/c Nguyễn Thị Hiền Út

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)