Thứ hai, 16/12/2019 - 16:40|
"Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất" "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập" "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời"

Tham quan di tích lịch sử Đền Xương Giang và Công viên Hoàng Hoa Thám năm học 2018 - 2019