Wednesday, 23/10/2019 - 20:28|
"Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất" "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập" "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời"

Trường Mầm non Mỹ Độ tổ chức hoạt động trải nghiệm Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019