Thứ hai, 16/12/2019 - 18:24|
"Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất" "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập" "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời"

Trường MN Mỹ Độ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)