Tuesday, 05/07/2022 - 23:42|
"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" "Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" "Lắng nghe trẻ em băng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động" " "Hãy đội mũ bào hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy" "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta" "Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ độ 3, mức độ 4 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang

Tại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 09/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 55 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Người dân, doanh nghiệp truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ: http://dichvucong.bacgiang.gov.vn  -> chọn Dịch vụ công trực tuyến -> Cấp đơn vị: Cấp tỉnh -> Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện dịch vục công trực tuyến.

Danh sách Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4:

 

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

Mức độ thực hiện

Mức độ 3

Mức độ 4

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

7

55

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

30

1

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

x

31

2

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

32

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

 

x

33

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

x

34

5

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

x

35

6

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

x

36

7

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

 

x

37

8

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

x

38

9

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

 

x

39

10

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

x

40

11

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

x

41

12

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

 

x

42

13

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

 

x

43

14

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

 

x

44

15

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

 

x

45

16

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

 

x

46

17

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

 

x

47

18

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

 

x

48

19

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

 

x

49

20

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

 

x

50

21

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

x

51

22

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

 

x

52

23

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

 

x

53

24

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

 

x

54

25

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

x

55

26

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

 

x

56

27

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

x

57

28

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

 

x

58

29

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

 

x

59

30

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

 

x

60

31

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

 

x

61

32

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

 

x

62

33

Phê duyệt liên kết giáo dục

 

x

63

34

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

x

64

35

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

 

x

65

36

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

 

x

66

37

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

x

67

38

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

 

x

68

39

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

 

x

69

40

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

 

x

70

41

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

 

x

71

42

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

 

x

72

43

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

 

x

73

44

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

 

x

74

45

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

 

x

75

46

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

x

76

47

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

x

77

48

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

78

49

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

x

 

79

50

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

 

x

80

51

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

x

 

81

52

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

x

 

82

53

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

x

 

83

54

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

x

 

84

55

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

x

 

85

56

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

x

 

86

57

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

x

87

58

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

x

II. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

 

88

59

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

89

60

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x

90

61

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

 x

III. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

 

 

91

62

Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

 

 

 

Người đưa tin: Trần Thị Thúy - Hiệu trưởng
Tác giả: Trường Mầm non Mỹ Độ
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 36
Tháng 07 : 1.147
Năm 2022 : 9.731