Saturday, 13/08/2022 - 01:41|
"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" "Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" "Lắng nghe trẻ em băng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động" " "Hãy đội mũ bào hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy" "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta" "Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:19/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Bắc Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19

 trong các cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 

            Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 trong trường học; Công văn số 510/BYT-MT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid -19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/02/2022); Hướng dẫn số 49/HD-SYT ngày 16/2/2022 của Sở Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng môi trường giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là trường học) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong trường học linh hoạt, an toàn, phù hợp với tình hình mới; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

- Đảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở y tế với cơ sở giáo dục về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại trường học.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Xác định cấp độ dịch để tổ chức hình thức dạy học phù hợp

- Đối với các địa bàn được xác định dịch cấp 1 (bình thường mới) và cấp 2 (nguy cơ trung bình): Tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến/trên truyền hình. Căn cứ điều kiện thực tế, các trường học quyết định kế hoạch dạy học cho từng khối, lớp; đảm bảo giãn khoảng cách an toàn phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Riêng bậc học mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến.

- Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp 4 (nguy cơ rất cao): Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện trang thiết bị dạy học của giáo viên và phương tiện học tập của học sinh để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học,.... Với cấp học mầm non, giáo viên hướng dẫn phụ huynh/người chăm sóc trẻ hỗ trợ giúp đỡ trẻ học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp; với cấp học phổ thông, giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình. Có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

2. Đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch tại trường học

2.1. Trước khi học sinh đến trường

2.1.1. Vệ sinh trường học

Các trường học tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường một lần bằng cách: lau nền nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, các đồ vật trong phòng học và phòng chức năng.

2.1.2. Bảo đảm các điều kiện phòng dịch

- Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ, học sinh (gọi chung là học sinh); bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng y tế, phòng cách ly tạm thời); mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, xà phòng... để phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định.

- Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng và nước sạch; nhà vệ sinh sạch sẽ; trang bị đủ dụng cụ đựng rác thải, chất thải có nắp đậy kín; đảm bảo luôn đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn.

2.1.3. Công tác tập huấn, truyền thông

- Tổ chức phổ biến nội dung Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (Ban hành theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

- Tập huấn cho giáo viên, nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 để thực hiện đúng hướng dẫn phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách in panô, áp phích treo những nơi dễ nhìn và có nhiều người qua lại, in quy trình rửa tay để trước các vòi nước; dùng tài liệu, clíp của Bộ Y tế giới thiệu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.

- Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh qua các kênh thông tin mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử, App eNetViet... để cùng với gia đình theo dõi sức khỏe học sinh; cung cấp thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường, địa phương và các vùng lân cận.

2.1.4. Trách nhiệm của các thành viên trong trường học

* Giáo viên chủ nhiệm

- Thông tin cho học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại trường học để cha mẹ học sinh và học sinh yên tâm. Đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, vệ sinh cá nhân ở nhà và ở trường; cách tự theo dõi sức khỏe, cách nhận biết, phát hiện những biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 để dự phòng.

- Yêu cầu học sinh/cha mẹ theo dõi sức khỏe học sinh tại nhà trước khi đến trường. Nếu học sinh có một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì cho con nghỉ ở nhà và thông tin ngay tới nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời.

- Cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Cha mẹ, người đưa đón học sinh không vào trường khi đưa, đón con.

* Nhân viên y tế

- Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID trong nhà trường; xây dựng kế hoạch, phương án xử trí tình huống cụ thể khi có dịch Covid-19 xâm nhập vào trường học; triển khai kế hoạch khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phòng chống dịch.

- Liên hệ với trạm y tế/cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường.

* Giáo viên và nhân viên khác

- Tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Cần tiêm đầy đủ vắc-xin Covid -19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Thông tin cho học sinh, phụ huynh học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, phụ huynh học sinh yên tâm, phối hợp.

- Phối hợp, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

* Đối với phụ huynh học sinh

- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Cho học sinh ở độ tuổi được tiêm vắc-xin Covid -19 đi tiêm phòng theo hướng dẫn của y tế địa phương.

2.2. Trong thời gian học sinh học tập tại trường

2.2.1. Trách nhiệm của nhà trường

- Bố trí người đón và giao học sinh tại khu vực cổng trường (với trường MN).

- Tùy theo diễn biến dịch bệnh tại địa phương, nếu trên địa bàn trường học dịch Covdi-19 chưa được kiểm soát thì nhà trường linh hoạt trong việc tổ chức chào cờ đầu tuần, có thể tổ chức theo lớp; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp; thể dục giữa giờ đảm bảo khoảng/giãn cách an toàn; tạm thời không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, trải nghiệm, học thêm.

- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín đặt ở vị trí thuận
tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

- Hàng ngày thực hiện khử khuẩn, lau bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng chất tẩy rửa thông thường.

- Mỗi ngày một lần, sau giờ học nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền
nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng; dọn vệ sinh, cọ rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.

- Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày nhà trường tổ chức
lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can.

- Đối với các phương tiện đưa đón học sinh: Mỗi ngày hai lần, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.

- Trong trường hợp có học sinh, người làm việc trong trường có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 thì phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

- Cuối mỗi buổi học, bổ sung kịp thời đầy đủ xà phòng, dung dịch sát khuẩn, trang thiết bị phục vụ cho buổi học sau.

- Phân công nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học
trực y tế, phòng chống dịch trong suốt quá trình học sinh có mặt ở trường.

- Quy định nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học
liên hệ thường xuyên với trạm y tế xã phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn và hỗ trợ.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời trong trường học, với các yêu cầu sau:

+ Có công trình vệ sinh khép kín.

+ Cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng.

+ Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường, nhà vệ sinh sạch sẽ.

+ Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy (có nắp mở bằng chân đạp).

+ Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định (quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, giường lưu bệnh nhân).

          + Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an toàn thực phẩm.

* Riêng đối với trường có học sinh nội trú, bán trú ngoài các công việc trên cần:

- Khử khuẩn, lau, vệ sinh các thiết bị, dụng cụ nhà bếp, các khu sinh hoạt tập thể, đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ dùng đồ chơi... theo hướng dẫn của cơ quan y tế (cọ, rửa, luộc, hấp, sấy, phun thuốc khử  trùng). Không cho học sinh dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như: gối, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc, ca, ...).

        - Việc cung ứng thực phẩm phải hợp đồng với những đơn vị có uy tín, có địa chỉ rõ ràng và cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hằng ngày khi giao nhận thực phẩm phải có sự kiểm tra của nhà trường và có sự chứng kiến của phụ huynh học sinh.

        - Việc nấu ăn cho trẻ em, học sinh phải thực hiện đúng quy trình về đảm bảo  vệ sinh từ khâu sơ chế đến khâu chế biến. Tổ chức cho trẻ em, học sinh ăn tập trung đảm bảo đúng quy định, hợp vệ sinh, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

        - Phòng ngủ của học sinh đảm bảo vệ sinh, thông thoáng, khuyến khích học sinh tiểu học đeo khẩu trang để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

        - Tổ chức họp phụ huynh học sinh, thống nhất về việc tổ chức bán trú, nội trú;  thông báo chi tiết cụ thể quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường đối với việc tổ chức nội trú, bán trú để phụ huynh giám sát. Khuyến khích phụ huynh đón học sinh về nhà buổi trưa trong thời gian dịch bệnh chưa được kiểm soát.

2.2.2. Trách nhiệm của các thành viên trong trường học

* Đối với giáo viên, nhân viên

- Đón và giao học sinh tại cổng trường theo sự phân công của nhà trường.

- Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp.

- Ngày đầu tiên đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm thông báo quy định, phát cho học sinh tờ danh mục “Những việc học sinh cần làm tại trường” để phòng tránh mắc bệnh Covid-19 và hướng dẫn cho học sinh cách thực hiện.

- Hàng ngày, trước khi vào mỗi tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ). Khi giáo viên, nhân viên trong nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã trên địa bàn, cơ quan quản lý và phụ huynh học sinh.

- Khi giáo viên, nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch Covid-19 theo sự phân công của nhà trường.

* Đối với nhân viên y tế

- Liên hệ với trạm y tế hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường.

- Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID tại trường học; kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường; bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22/5/2016 về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết).

- Phối hợp với giáo viên lập sổ theo dõi, theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi.

- Khi phát hiện học sinh, người làm việc trong trường có ít nhất một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.

- Kiểm tra hàng ngày và báo cáo ban giám hiệu bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế.

- Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Tổ an toàn COVID.

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

* Đối với học sinh

- Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên. Rửa tay vào các thời điểm: Trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi ho, hắt hơi, sau khi vệ sinh các bề mặt.

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

- Mang theo cốc/bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn,... để dùng riêng tại lớp (nếu cần).

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...

- Không khạc, nhổ bừa bãi.

- Đeo khẩu trang đúng cách.

- Bỏ rác đúng nơi quy định (yêu cầu thùng rác có nắp mở bằng chân đạp).

- Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

* Đối với nhân viên bảo vệ

- Không cho học sinh tập trung, tụ tập đông người tại sân trường, cổng trường.

- Không cho người đưa, đón học sinh vào trường khi đưa đón con.

- Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học.

- Hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường.

- Những người không phải là cán bộ, giáo viên của nhà trường (gọi là khách) khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+ Báo với Ban giám hiệu nhà trường.

+ Ghi lại tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ ra vào trường; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không đi vào khu vực khác không cần thiết.

+ Hỏi xem họ có bị sốt, ho, khó thở không. Nếu có thì không cho vào trường.

+ Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách.

- Nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường, khách đến làm việc không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi.

- Khi bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

- Bảo vệ tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu ít nhất một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bảo vệ không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2.3. Sau khi học sinh rời trường học

- Thực hiện nghiêm giãn cách và phân luồng khi ra khỏi cổng trường.

- Nhắc học sinh đeo khẩu trang trên đường về nhà.

- Nhà trường duy trì việc vệ sinh, khử trùng trường lớp theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác cho buổi học tiếp theo.

III. CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI CÓ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ

          1. Các trường hợp nghi mắc

Bước 1: Thông báo cho Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh.

Bước 2: Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi riêng đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời; tiến hành khử khuẩn theo quy định.

Bước 3: Khai thác các tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ, thông báo cho  phụ huynh học sinh và tham vấn ý kiến y tế địa phương.

Bước 4: Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người nghi nhiễm.

2. Các trường hợp F0

2.1. Khi phát hiện F0 tại trường học

Bước 1: Cơ sở giáo dục thông báo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, cơ quan y tế địa phương; đồng thời thông báo cho phụ huynh học sinh.

Thông báo cho toàn bộ giáo viên, học sinh toàn trường lớp nào ở tại chỗ lớp đó, không tự ý di chuyển, thực hiện nghiêm 5K.

Đối với lớp có học sinh F0: cho học sinh ngồi tại chỗ, tổ chức truy vết xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế. Cho học sinh di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học.

Bước 2: Hướng dẫn F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời của trường học (không di chuyển bằng thang máy).

Đánh giá sức khoẻ của F0, nếu có bệnh nền, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, có dấu hiệu suy hô hấp (thở nhanh, độ bão hoà ô xy trong máu (SP02>96%) thì chuyển F0 đến cơ sở điều trị.

Các trường hợp còn lại, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn hướng dẫn F0 về cách ly điều trị tại nhà.

Bước 3: Tiến hành phong toả tạm thời không quá 04 giờ lớp học có F0 và những khu vực F0 từng đến (hành lang lớp học, nhà vệ sinh, căng tin…). Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn những nơi F0 có đến/ở/đi qua (phòng học, hành lang lớp học, nhà vệ sinh…) hoàn thành trong vòng 24h từ khi phát hiện F0.

Phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra truy vết, tổ chức test kháng nguyên nhanh mẫu gộp cho toàn bộ học sinh của lớp đó và các trường hợp nghi ngờ (không truy vết đối với các trường hợp F2).

Xử lý khi có kết quả xét nghiệm: (1) Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính: Nhà trường thông báo cho phụ huynh học sinh khai báo với y tế địa phương để quản lý cách ly tại nhà, nơi lưu trú; (2) Trường hợp F1 và các trường hợp được xét nghiệm tầm soát trong nhà trường có kết quả dương tính: Xử lý theo quy định khi có F0.

2.2. Khi phát hiện F0 đang ở tại gia đình

- Xử lý theo hướng dẫn khi xuất hiện ca F0 trong cộng đồng.

- Phụ huynh học sinh thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm (Nhà trường).

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho toàn bộ phụ huynh học sinh có tiếp xúc với học sinh F0 thực hiện khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn và quản lý.

- Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

3. Các trường hợp F1

- Cho học sinh F1 ở nhà để theo dõi sức khỏe và xét nghiệm theo quy định.

- Thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm đối với F1:

+ Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện
cách ly y tế 07 ngày tại nhà/nơi lưu trú; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ít
nhất 02 lần (xét nghiệm lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly bằng phương pháp
Realtime RT-PCR, xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 7 bằng test nhanh kháng
nguyên hoặc Realtime RT-PCR). Nếu kết quả xét nghiệm ít nhất 02 lần đều âm
tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly và chuyển sang tự theo dõi sức
khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo.

+ Những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng
COVID-19:
Thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối
cùng với ca bệnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần (lần 1 khi
bắt đầu thực hiện cách ly bằng Realtime RT-PCR; lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3
vào ngày thứ 13 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime RT-PCR). Nếu
kết quả xét nghiệm ít nhất 03 lần đều âm tính với SARS-CoV- 2 thì kết thúc việc
cách ly và chuyển sang tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo.

- Trong thời gian theo dõi sức khỏe thực hiện nghiêm theo quy định 5K, nếu
có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị
giác…thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định

4. Các trường hợp khác

- Nếu không phải là F1, xét nghiệm âm tính: học sinh đi học trở lại bình thường.

- Đối với các lớp học khác, nếu không có sự giao lưu tiếp xúc giữa F0 với các học sinh lớp khác, thì cho học sinh đi học bình thường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở GD&ĐT

          - Ban hành Kế hoạch Kế hoạch đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và của ngành Y tế.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục; xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch.

          2. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch Kế hoạch đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học; đặc biệt là việc cài đặt và sử dụng app PC-COVID của giáo viên và học sinh các nhà trường. Xử phạt nghiêm đối với các cá nhân, tập thể vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

- Thực hiện báo cáo về cấp trên quản lý theo quy định.

3. Các trường học

- Kiện toàn củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Tổ an toàn COVID trong trường học, mỗi Tổ an toàn COVID có từ 3-5 người.

          - Xây dựng kế hoạch Kế hoạch đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trong các trường học (trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trực tiếp và trực tuyến); ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp; triển khai mô hình phòng chống dịch “một cung đường, hai địa điểm”; tại trường học, tổ chức các hoạt động giáo dục theo mô hình “bong bóng khép kín” - Tổ chức các hoạt động giáo dục riêng biệt theo lớp học.

- Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cho con em ở độ tuổi được tiêm Vắc xin đi tiêm phòng; nhắn nhở giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động của trường cần tiêm đầy đủ Vắc xin phòng Covid -19 theo quy định.

- Khuyến khích xã hội hóa việc xét nghiệm Covid -19 tầm soát đối với học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động của trường.

- Không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc diện F1; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên tự kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc.

- Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát an toàn, nhà trường không tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi thăm quan; không tổ chức và tham gia các sự kiện tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo vệ học sinh, trẻ em.

- Kích hoạt, duy trì cập nhật ứng dụng App “An toàn Covid-19theo lịch; duy trì hiệu quả chốt kiểm dịch điện tử bằng Mã QR Code của đơn vị (ở tất cả các điểm trường) để quản lý các hoạt động người vào ra trụ sở cơ quan, trường học; yêu cầu giáo viên, người làm việc trong trường và học sinh có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng app PC-COVID để phòng chống dịch hiệu quả.

- Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị máy tính, nhân viên (có điện thoại thông minh) kiểm soát người ra vào cơ quan. Tại khu vực cửa/cổng ra vào cơ quan, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, khẩu trang; yêu cầu khách đến làm việc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn.

     - Bố trí phòng cách ly tạm thời cho người làm việc/khách (khi cần thiết). Trang bị đầy đủ trang thiết bị thiết yếu để phòng chống dịch (nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, máy đo thân nhiệt điện tử, chỗ rửa tay, dung dịch nước muối,..).

          - Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, khu vực rửa tay luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thường xuyên lau dọn, vệ sinh nơi làm việc (phòng làm việc, phòng ăn, phòng họp, nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang).

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị (hướng dẫn tại phụ lục 1). Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch với thông tin, biển báo đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Bố trí khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào trường học; yêu cầu người nhận và người giao thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

- Yêu cầu người làm việc trong trường học cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 (mẫu cam kết theo phụ lục 2); quản lý các trường hợp đi, đến, về từ vùng có ổ dịch.

      - Thường xuyên rà soát những việc trường học cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 (theo danh mục tại phụ lục 3). Phối hợp với cơ quan y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; có phương án và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid -19 cho giáo viên, học sinh trong nhà trường.

         - Phối hợp với Công an các địa phương cấp mã định danh công dân cho học sinh chưa có thẻ căn cước công dân để phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh; phối hợp với ngành y tế địa phương lập danh sách học sinh trong độ tuổi theo quy định đề nghị tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành y tế.

4. Chế độ thông tin báo cáo

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến tình hình cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, địa bàn theo từng buổi; trường hợp bất thường, báo cáo kịp thời, khẩn cấp ngay trong buổi bằng điện thoại, email với Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Mầm non, email: phongmn@bacgiang.edu.vn; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung điện thoại 0913.301.025) và cơ quan y tế địa phương.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 14/11/2021 của Sở GD&ĐT. Yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

- Vụ GDTC, Bộ GD&ĐT (báo cáo);

- Sở Y tế (phối hợp);

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (t/hiện);

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (t/hiện);

- Các trung tâm ngoại ngữ (t/hiện);

- Trung tâm GDKNS, GDHN (t/hiện);

- Các đơn vị tư vấn du học (t/hiện);

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, CĐN.

- Lưu: VT, GDMN.

 

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thêm

 

 

PHỤ LỤC I:

(Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 16/02/2022 của Sở GD&ĐT)

 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỆ SINH KHỬ KHUẨN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

I. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN ĐỊNH KỲ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tay rửa thông thường như chai xịt tay rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tay rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tay rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Lau từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Các vị trí khử khuẩn bao gồm

+ Vị trí làm việc, phòng làm việc, phòng họp, căng tin, khu vực vệ sinh chung và các khu vực dùng chung khác...

+ Khu vực liền kề xung quanh: Tường bên ngoài của phòng làm việc, hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ,...

+ Phương tiện chuyên chở người lao động (nếu có).

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

- Đối với nền nhà/phòng, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phòng ăn/căng tin, các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Tại khu vực công cộng như cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để người lao động, khách sát khuẩn tay trước khi sử dụng.

- Đối với khu vệ sinh chung: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác đối với các phòng. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

II. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN KHI CÓ NGƯỜI NGHI NGỜ MẮC, F0, F1

- Khi có trường hợp F0 thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường theo qui định tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng và Phụ lục 4, Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19”.

- Khi có trường hợp nghi ngờ, F1 tại đơn vị thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn như hướng dẫn tại Phần I Phụ lục này ngay sau khi chuyn cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ, F1.

III. QUẢN LÝ CHẤT THẢI KHI CÓ NGƯỜI NGHI NGỜ MẮC, F0, F1

Thực hiện quản lý chất thải khi có trường hợp nghi ngờ mắc, F0, F1 theo qui định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19” và Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng.

 

PHỤ LỤC II:

MẪU CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 16/2/2022 của Sở GD&ĐT)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày ... tháng... năm 2021.

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên:..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................... Giới tính.................... Quốc tịch................

Nơi cư trú/lưu trú:.....................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................

Vị trí công tác: Phòng/Ban/.......................................................................................

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản./.

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

 

PHỤ LỤC III:

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SGDĐT ngày 16/02/2022 của Sở GD&ĐT)

 

NHỮNG VIỆC ĐƠN VỊ CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

TT

Nội dung

Thực hiện (X)

1.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

 

2.

Thành lập Tổ an toàn Covid-19 của đơn vị.

 

3.

Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19

 

4.

Quản lý người lao động về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán.

 

5.

Thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với người lao động.

 

6.

Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hằng ngày.

 

7.

Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế.

 

8.

Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào đơn vị.

 

9.

Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

 

10.

Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly).

 

11.

Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị; ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

 

12.

Thường xuyên thông tin nhắc nhở người lao động và khách thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian làm việc.

 

13.

Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ, khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở.

 

14.

Đối với đơn vị có bộ phận tiếp đón, làm việc với khách thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

 

15.

Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

 

16.

Tăng cường thông khí tại trên phương tiện đưa đón NLĐ, nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bố trí vách ngăn tại nhà ăn, suất ăn riêng.

 

17.

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay.

 

18.

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị.

 

19.

Ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19.

 

20.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch.

 

21.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động (lễ tân, tiếp xúc khách hàng, người đi công tác về từ vùng dịch).

 

22.

Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động.

 

 

 Bao gồm các trường mầm non/cơ sở mầm non độc lập tư thục, tiểu học, THCS, TH&THCS; các trường trung học phổ thông, phổ thông DTNT, các trung tâm GDNN, GDTX, trung tâm GDTX ngoại ngữ, tin học tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập, các đơn vị tư vấn du học. 

 Lịch cập nhật App “An toàn Covid-19” của cơ sở giáo dục các huyện, thành phố: Thứ 3 (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam); Thứ 4 (Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang); Thứ 5 (Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang).

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 25
Tháng 08 : 311
Năm 2022 : 10.964