Saturday, 15/08/2020 - 20:44|
"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" "Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng" "Lắng nghe trẻ em băng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động" " "Hãy đội mũ bào hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông bằng xe máy" "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta" "Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Tổ chức kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019

Thực hiện công văn số 118/GDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Giang về việc kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019 đối với cán bộ quản lý và giáo viên.

Sáng ngày 04 tháng 05 năm 2019, Trường Mầm non Mỹ Độ tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019 tại văn phòng nhà trường.

Tham gia kiểm tra có 17/17 giáo viên. Nội dung kiểm tra gắn với các module học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch số 32A/KH-MNMĐ ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trường mầm non Mỹ Độ gồm 4 module : Module 10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non; module 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất; module 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức và module 23: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Đây là 4 module quan trọng gắn liền với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày của giáo viên.

Giáo viên làm bài kiểm tra BDTX

Buổi kiểm tra được tổ chức nghiêm túc đúng qui chế. Mục tiêu của việc tổ chức kiểm tra khảo sát giáo viên nhằm kiểm tra, đánh giá việc giáo viên tự học tự bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Đ/c Trần Thị Thúy - Hiệu trưởng thông qua nội quy, quy chế kiểm tra

Thông qua buổi kiểm tra, cán bộ giáo viên nhà trường có cơ cội được nghiên cứu học tập và khẳng định mình, đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ, giáo viên góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi cán bộ giáo viên đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trần Thị Thúy - Hiệu trưởng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 279
Năm 2020 : 11.337