Thứ hai, 16/12/2019 - 16:54|
"Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất" "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập" "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời"
Triền khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website