Monday, 16/12/2019 - 17:12|
"Học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" "Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất" "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập" "Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời"
V/v tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website